apricots on a light background


WAL liposukcia využívajúca vodný lúč, ktorý odbúrava prebytočný tuk z podkožia. Water-jet liposukcia je metóda estetickej chirurgie, umožňujúca tvarovanie tela odsatím prebytočného tuku. V podstate sa jedná o odsatie nechceného tuku z podkožia z minimálnych operačných prístupov – tzv miniinvazívne technikou. Malé rezy sa vykonávajú v miestach prirodzených kožných vrások a ohybov mimo odsávanú oblasť. Water-jet liposukcia (WAL) je moderný variantom liposukcia, kedy s použitím prístroja body-jet je pod veľkým tlakom kanylou do miest s nežiadúcim tukom napustená tekutina. Vysoký tlak tekutiny spôsobí deštrukciu tukového tkaniva, ktorá je následne odsatá kanylou ako u iných druhov liposukcie https://sk.wikipedia.org/wiki/Index_telesnej_hmotnosti. Metóda water-jet sa robí v lokálnej anestézii, odpadajú teda všetky riziká celkovej anestézie. Adrenalín v infiltračnom roztoku obmedzuje krvácavosť. Celková doba zákroku je kratšia než u tumescenčná liposukcia. Hlavné výhody oproti klasickej technike teda spočívajú v možnosti lokálnej anestézie, skrátenie doby výkonu, zmenšenie krvné straty, možnosti spolupráce s chirurgom a polohovanie pacienta počas výkonu.

Pre koho je zákrok vhodný

Zákrok je vhodný najmä u ľudí s nahromadením tuku v tzv predilekčných lokalizáciách – u mužov sa jedná o brušné partie, podbradok, boky, u žien najmä o oblasť zadku, bokov, stehien, podbruško, oblasť kolien, lýtka, ale môžu byť ošetrená aj iné miesta podľa priania pacienta. Ideálnymi kandidátmi pre vykonanie liposukcie sú zdraví ľudia, ktorí nie sú obézni, ale majú len nadváhu 5-15 kg a nedarí sa im upraviť postavu cvičením a zdravou životosprávou. Indikácia k výkonu vždy záleží na posúdení konkrétneho prípadu chirurgom.

Možné komplikácie a riziká

Komplikácie a riziká tohto výkonu sú dvojakého typu. Sú to jednak komplikácie, ktoré môžu nastať po akomkoľvek chirurgickom výkone, a potom komplikácie špecifické. Najčastejšími komplikáciami typickými pre liposukciu sú infekcie, ťažko a pomaly sa vstrebávajúce modriny, opuchy a vyššie teploty. Estetická riziká sú nerovnosti od drobných imitujúcich celulitídu až po väčšie. Jemné nerovnosti ovplyvňuje kompresívna bandáž dlhodobo nosená, väčšie sa možno pokúsiť opraviť reoperáciou alebo tzv lipofilingem (opätovným doplnením tuku). Efekt opravných výkonov je však neistý až diskutabilné. Na niektorých miestach môžu pretrvávať farebné zmeny, najčastejšie v nižších partiách (lýtka).

Rate this post